Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu
Torbarina d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Odranska 9
10412 Donja Lomnica

Adresa elektroničke pošte:
torbarina@torbarina.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Račun u Zagrebačka banka d.d.
IBAN HR4123600001101213278; SWIFT: ZABAHR2X

Iznos temeljnoga kapitala društva: 7.963,37 € (60.000,00 kn) / uplaćen u cjelosti

Članovi uprave društva: Mia Torbarina, Zvonimir Torbarina, Manda Hećimović

Matični broj: 080042102
OIB: 02603292627


Službenik za zaštitu osobnih podataka  
Adresa i mjesto rada: Odranska 9, 10412 Donja Lomnica 
Službeni e-mail: torbarina@torbarina.hr


Opće odredbe
Tvrtka Torbarina d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni torbarina.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. 

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice torbarina.hr Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice torbarina.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe ili se u njihovo ime predstavljati. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Torbarina d.o.o. te prihvaća da tvrtka Torbarina d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Torbarina d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Torbarina d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja. Tvrtka Torbarina d.o.o. poručuje korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. 

Tvrtka Torbarina d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene. 

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Torbarina d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Torbarina d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na torbarina.hr Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke Torbarina d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE TORBARINA D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica torbarina.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Torbarina d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Torbarina d.o.o. nema nikakvu obavezu izvještavati korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ove Internetske stranice, korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Torbarina d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Korisnik također daje drugim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time korisnik daje pravo tvrtki Torbarina d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici ekupi.hr.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice torbarina.hr isključivo odgovornost korisnika tako da tvrtka Torbarina d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE od strane korisnika.

Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Torbarina d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka Torbarina d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Torbarina d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Torbarina d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Torbarina d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Torbarina d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, recenzije, ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici torbarina.hr i na Torbarina stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Torbarina d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.
Torbarina d.o.o. zadržava pravo neobjave primljenog teksta recenzije ukoliko ocijeni da bi prilikom objave recenzije povrijedio odredbe Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022), odnosno ukoliko procijeni da se radi o lažnoj potrošačkoj recenziji, naručenoj recenziji ili preporuci, pogrešnom predstavljanju recenzija ili preporuka uslijed čije bi objave mogao snositi posljedice iz navedenog Zakona.

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Torbarina d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane korisnika.

Torbarina d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. Torbarina d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje Torbarina d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja od strane korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Torbarina d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Torbarina je figurativno i verbalno registrirani žig tvrtke Torbarina d.o.o. pri ovlaštenim hrvatskim i međunarodnim tijelima, te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. 

torbarina.hr je registrirana domena tvrtke Torbarina d.o.o.

Tvrtka Torbarina d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na torbarina.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Torbarina d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Torbarina d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem torbarina.hr Internet stranice. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem torbarina.hr Internet stranice. 

Sjedište tvrtke Torbarina d.o.o. je u Donjoj Lomnici, Odranska 9, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Velikoj Gorici, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim  Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima s Torbarina d.o.o., u nadležnosti suda u Velikoj Gorici.
Termin korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“. 

U daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina korisnik bit će korišten termin Kupac za osobu koja je s Torbarina d.o.o. sklopila Ugovor o kupoprodaji, što obuhvaća i gosta kupca, dok će za primatelje Torbarina d.o.o. promidžbenih poruka i/ili newslettera biti korišten termin Korisnik.
Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice torbarina.hr
Uvjet za korištenje Torbarina Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta poslovanja i Izjave o privatnosti, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga Torbarina Internet stranice. Registrirani Kupac je kupac koji je napravio profil i izvršio prijavu u za to predviđenom postupku na Internet stranici torbarina.hr.
Na torbarina.hr možete kupovati i kao gost bez registracije. Na početku procesa kupnje bit će vam dostupni linkovi na sadržaj Općih uvjeta poslovanja kao i Izjave o privatnosti te gosta kupca upućujemo da svakako pročita i uputi se u njihov sadržaj.

Torbarina d.o.o. preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun na Internetskoj stranici torbarina.hr. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).
Jezik
Jezik komunikacije na torbarina.hr je hrvatski književni jezik.
Cijene
Cijene su izražene u službenoj valuti Republike Hrvatske.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Torbarina d.o.o. unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca. 
Posebni oblici prodaje/Akcijska prodaja
Torbarina d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti posebne prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. 

Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, Torbarina d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

Narudžba
Proces naručivanja na Torbarina Internet trgovini je opisan ovdje: 
Torbarina d.o.o. u okviru svoje poslovne politike maloprodaje robe obavještava kupce da na Internet stranici www.torbarina.hr prihvaća narudžbe robe/usluga u količini koja se smatra uobičajenom za osobnu uporabu, dok narudžbe za veće količine robe/usluga očito namijenjene za daljnju prodaju/upotrebu nisu prihvatljive. Kupcima, pravnim osobama koje naručuju veću količinu robe/usluga, Torbarina d.o.o. preporuča da se jave Torbarina B2B odjelu za prodaju pravnim osobama na torbarina@torbarina.hr.
Torbarina d.o.o. zadržava pravo procjene narudžbe prema gornjim kriterijima kao i ne prihvaćanje narudžbi za koje smatra da nisu za osobnu uporabu, o čemu će bez odgađanja obavijestiti kupca uz navođenje razloga otkazivanja.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Torbarina Internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Torbarina dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Torbarina d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Torbarina dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s Torbarina Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Torbarina d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Obveza Torbarina d.o.o. na isporuku proizvoda nastaje kada Torbarina d.o.o. izda potvrdu narudžbe i izda račun.
To je trenutak sklapanja ugovora između Kupca i Torbarina d.o.o. kojem je sastavni dio tekst ovih Općih uvjeta.
Proizvodi koje Kupac doda u košaricu ne smatraju se rezerviranim niti se smatra da je time nastala obveza Torbarina d.o.o. na prodaju tih proizvoda, dok proces narudžbe ne bude završen te Kupcu stigne potvrda narudžbe.
Prilikom procesa naručivanja proizvoda Kupac će trebati izabrati način dostave proizvoda koje planira kupiti. Jedan od oblika dostave koji se nudi za pojedine proizvode je: Dostava na adresu dostavnom službom. Torbarina d.o.o. obavještava svoje kupce da se ova dostava obavlja putem ugovornih partnera ovlaštenih za ovu djelatnost.
Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)
Ugovor koji Kupac sklapa s Torbarina d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Torbarina d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Torbarina d.o.o. i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 86.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Torbarina d.o.o. posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda. Preporučamo čitati opis proizvoda koji se otvara klikom na proizvod.
Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Članak 86.
(1) Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako je:
1. u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
4. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
5. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
6. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
7. pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

Ugovor možete jednostrano raskinuti putem bilo koje nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju (mailom, podneskom i sl.). Rok za raskid počinje teći od dana kada je vama ili trećoj osobi po vašem ovlaštenju roba predana u posjed. Izjavu o raskidu dužni ste po zakonu poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, na svoj trošak, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 84. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti Torbarina d.o.o. na info broj ili mail adresu torbarina@torbarina.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.
Torbarina d.o.o. poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu neoštećenu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o oštećenoj ili specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda kako bi u neoštećenom obliku stigao u Torbarina d.o.o.. Potrošač ne smije koristiti sadržaj ili usluge te ih ne smije stavljati na raspolaganje trećim osobama u slučaju jednostranog raskida ugovora.

Kupac je sukladno članku 84. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Torbarina d.o.o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Torbarina d.o.o. preporuke vezano za proizvode, preuzimanja proizvoda, postupanje s proizvodom a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:    

- slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga Torbarina d.o.o. preporuča kupcu da prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda karakteristike proizvoda i opis proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Torbarina.hr.

AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.
  
- ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i što prije a najkasnije u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte Torbarina d.o.o. Ako Torbarina d.o.o. organizira prijevoz robe radi povrata, potrebno je proizvod zapakirati u originalnu neoštećenu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o oštećenoj ili specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda. 

- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.

- pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja, pregledajte funkcionalnost, pregledajte na način da provjerite funkcionira li pravilno, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.  

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice utovar materijala ili postavljanje plovila/uređaja na prikolicu. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Torbarina d.o.o. obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: prikolice posebne namjene za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Torbarina d.o.o. neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Torbarina d.o.o. obavještava svoje kupce da pojedini proizvodi zahtijevaju servis koji je potreban da proizvodi ostanu bez nedostataka. Torbarina d.o.o. stoga preporuča svojim kupcima da redovito provodi servise kako proizvod ne bi pretrpio nedostatak i kako bi proizvod zadržao potrebne funkcionalnosti. U slučaju da kupac treba dodatni savjet ili pomoć može se obratiti na sve kontakte Torbarina d.o.o. za komunikaciju s kupcima/korisnicima.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga, Torbarina d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. 
Torbarina d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima kojim se uređuju obveznopravni odnosi o odgovornosti za meterijalne nedostatke stvari, posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske kao i za usklađenost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s ugovorom. Torbarina d.o.o. se obvezuje ispuniti obveze uređene propisom kojim se uređuju obveznopravni odnosi o komercijalnom jamstvu ako ga te odredbe i dano jamstvo obvezuje.
    
Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 radnih dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 radnih dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u važećem Zakonu o zaštiti potrošača u odjeljku koji govori o jednostranom raskidu ugovora sklopljenog na daljinu. 
Pisani prigovor, odgovor, obavijesti
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor Torbarina d.o.o. 
Torbarina d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora na Torbarina d.o.o. lokaciji, putem emaila na adresu torbarina@torbarina.hr  ili putem pošte na adresu Torbarina d.o.o., Odranska 9, 10412 Donja Lomnica. Torbarina d.o.o. će vam u pisanom obliku putem pošte ili putem elektroničke pošte, potvrditi primitak Vašeg prigovora. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe i/ili broj računa. Torbarina d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora u pisanom obliku putem pošte ili putem elektroničke pošte, bez odgađanja, dok će vam odgovoriti na vaš prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora.
Torbarina d.o.o. će na zahtjev potrošača zadržati ambalažu prodane robe i zbrinuti je sukladno posebnim propisima.


Načini plaćanja
Torbarina d.o.o. Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke - pouzećem: 
Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem je moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu Torbarina d.o.o, Odranska 9, 10412 Donja Lomnica. Plaćanje dostavnoj službi pouzećem se vrši isključivo u gotovini, ovlaštenom dostavljaču ugovornom partneru Torbarina d.o.o., prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2. Plaćanje kreditnim karticama: 
Visa, Mastercard, Maestro, Diners jednokratno
Premium Visa i Visa kreditnim karticama do 12 rata
Mastercard i Visa kreditnim karticama Zagrebačke banke do 24 rate
Visa debitnim karticama Zagrebačke banke do 24 rate
Visa debitnim karticama (osim karticama Zagrebačke banke) do 12 rata


3. Virmansko plaćanje
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun/ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo Vam naručene proizvode.


4.WSPay:
Torbarina d.o.o. Internet stranica omogućava Kupcima plaćanje putem WSPay-a. WSPay je metoda plaćanja koja omogućuje brža, jednostavnija i sigurnija plaćanja jednom spremljenim karticama. WSPay je zaseban servis za plaćanje i pohranu kartičnih podataka u vlasništvu Monri Payments d.o.o. Kako bi Kupac mogao koristiti ovu uslugu, mora se registrirati u procesu kupovine.
Torbarina d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica putem WSPay-a.


Osobno preuzimanje
Osobno preuzimanje robe u Torbarina d.o.o. je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.
Naručene i plaćene odabrane proizvode možete osobno preuzeti na sljedećoj lokaciji:
Torbarina d.o.o., Odranska 9, 10412 Donja Lomnica
Radno vrijeme:
Pon – Pet: 08:00-16:00


Prilikom preuzimanja pripremite potvrdu narudžbe ili broj narudžbe i osobnu iskaznicu. Ako ste predstavnik pravne osobe trebate donijeti i žig te pravne osobe kako bi ovjerili dokument primopredaje.
Bez predočenja osobnog identifikacijskog dokumenta odnosno ovjere pečatom za pravnu osobu neće biti moguće isporučiti robu.
Garancija i servis
Jamstvo/račun se nalazi priloženo uz prikolicu/proizvoda, te Zakon o zaštiti potrošača Torbarina d.o.o. smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
Torbarina d.o.o. ovim putem daje izjavu da je sastavni dio svake Izjave o jamstvu, čak i kada to nije izričito naglašeno u toj Izjavi, da kupac ima prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke stvari temeljem Zakona o obveznim odnosima prema prodavatelju besplatno te da komercijalno jamstvo ne utječe na prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.
Ukoliko proizvod treba servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz proizvod te postupite u skladu s uputama.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati Torbarina d.o.o. u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 01/6234910 ili putem e-maila: torbarina@torbarina.hr.